Общи условия за ползване на www.BGmaps.com и BGmaps за Android

Датекс ООД, със седалище и адрес на управление София град Oбщина: Столична 1592 София, ул.Датекс №4, ЕИК: 000713391, регистрирано по ЗДДС, предоставя различен набор от услуги чрез интернет-страницата си и мобилното си приложение за андроид, а именно: https://www.bgmaps.com и BGmaps за Android (наричани за краткост по-долу BGmaps). Предоставяните услуги се подчиняват на общите правила, заложени в тези общи условия, на Политиката за поверителност на личните данни, както и на Политиката за бисквитките


Моля, прочетете внимателно настоящите условия, преди да ползвате нашите услуги. Тези условия представляват договор между Вас и ДАТЕКС ООД, с който получавате правото да ползвате съответните услуги, предоставени от сайта и от мобилното приложение. С ползване на услугите Вие се съгласявате с настоящите условия и с всички техни промени, като се задължавате да ги спазвате.

Използване на услугите

Трябва да спазвате правилата, при които Ви се предоставят услугите. Не се опитвайте да ги използвате по начин, различен от предоставения от нас. Използването на нашите услуги не Ви дава права на интелектуална собственост върху която и да е част от предоставеното налично съдържание. Услугите ни включват и допълнително съдържание към картите. То може да бъде предоставено от наши клиенти, партньори или крайни потребители и в този случай ДАТЕКС ООД не носи никаква отговорност за него. Ние можем да преглеждаме това съдържание и ако то е неточно, непълно или нарушава правилата ни, може да го коригираме или премахнем.

Информацията, която Ви показваме в нашите услуги, може да съдържа връзки към други web-страници, които се поддържат от трети страни. Ние нямаме контрол и не носим отговорност за съдържанието на тези страници. Тези връзки са предоставени единствено за Ваше удобство и ползването им е изцяло на Ваш риск и отговорност.

Регистрация, Вашият профил и комуникацията ни с Вас

www.bgmaps.com може да се ползва пълноценно и без да имате регистрация при нас. Вашата регистрация и профилът Ви са едни и същи и за мобилното приложение и за web-версията. При извършване на регистрация е необходим Ваш валиден имейл адрес или facebook профил. Запазваме си правото да Ви изпращаме важна информация за нови версии или нова функционалност, като регистрацията Ви се счита за съгласие с получаването на тази информация.

Вие декларирате, че при регистрацията ще предоставяте верни, пълни и точни данни за Вас, които да актуализирате своевременно при промяна. Вие се задължавате да пазите и да не споделяте Вашето име и парола от трети лица и сте отговорни за използването на Вашата регистрация с или без ваше разрешение. Вие се съгласявате незабавно да ни уведомите, ако имате съмнение за неправомерно използване на Вашия профил.

Вашите данни – какво изискваме и какво гарантираме

Подробна информация за нашата политика за поверителност на данните можете да видите в документа Политиката за поверителност.

Когато се регистрирате при нас, ние изискваме:

· Вашето име и валиден имейл адрес, като за определен вид услуги е необходимо да предоставите и телефон за контакт;

· или facebook профил;

Може да събираме обобщена информация за услугите, които ползвате при нас, например колко търсения имате за ден или месец при нас.

С цел подобряване на нашите услуги и на качеството на услугите за всеки един потребител, възможно е да събираме данни за вида на използваното устройство или версия на операционната система.

Можем да показваме и публикуваме обобщена информация за ползването на нашите услуги, която не разкрива никаква част от Вашата персонална информация.

Когато използвате приложението за Andorid с включен GPS – ние НЕ събираме и НЕ записваме по никакъв начин Вашата текуща позиция на нашите сървъри.

Във всички други случаи гарантираме, че няма да предоставяме никаква персонална информация на нито една трета страна, освен ако това не е изискуемо по причини от правен характер.

Информираме Ви, че за да работят нашите услуги коректно, ползваме „бисквитки” (cookies) и JavaScript. Aко забраните тези опции във Вашия браузер, няма да може да ползвате www.bgmaps.com. В случаите, в които „бисквитките” се инсталират от Google при предоставяне на услугата AdSense, Analytics, AdMob, DoubleClick for Publishers, Facebook, Gemius или др. допълнителна информация за тях, както и за Вашето право да откаже предоставянето на информация, може да бъде намерена тук.
По-подробна информация за използваните „бисквитки” (cookies) можете да намерите в нашата Политиката за бисквитки

Стремим се да защитаваме максимално добре нашата услуга и Вашите данни. Винаги шифроваме с SSL преноса на данни при регистрация, влизането и промяната на данни във Вашия профил.

Публично съдържание, въведено от Вас

BGmaps Ви позволява да въвеждате информация в нашите услуги. Това могат да бъдат:

  1. Ваши връзки към места;
  2. Поставяне на полезни обекти;
  3. Подаване на сигнали/съобщаване за неточност;

С въвеждане на такава информация в BGmaps, Вие се съгласявате, че ние можем да запазваме тази информация при нас и да показваме информацията от т.2 и т.3 на всички наши потребители в нашите услуги. Тази информация е достъпна за Вас във Вашия профил. Моля имайте предвид, че ако не сте собственик на въведените обекти е възможно те да бъдат прехвърлени по-късно на техните законни собственици за управление на съдържанието.

Забранява се въвеждането на всякакви непълни, неверни или погрешни данни, както и информация, която е неприлична, клеветническа, оскърбителна, подбуждаща към омраза и насилие или объркваща.

Авторски права

Електронните карти и услуги в BGmaps са разработени и се поддържат от ДАТЕКС ГИС Център въз основа на картен и регистърен материал на ДАТЕКС ООД. Цялото съдържание и услуги са защитени от "Закона за авторското право и сходните му права". ДАТЕКС ООД Ви дава персонален, валиден в целия свят, неизключителен, без право на преотстъпване и без лицензионни възнаграждения лиценз за използване на софтуера, предоставен Ви от нас като част от услугите. Вие се задължавате да ползвате софтуера и услугите по начина, по който са предоставени, без право да ги копирате, променяте, разпространявате, продавате, отдавате под наем, нито да ги подлагате на реинжинеринг или да правите опити да извличате код или съдържание от тях.

Промяна на услугите и условията за ползване

Стремим се постоянно да развиваме и подобряваме услугите си. Може периодично да променяме начина на работа, да добавяме или премахваме функционалност в нашите услуги.

Нормално е с развиването на услугите да променяме и условията за тяхното ползване. Ваша е грижата да проверявате тези условия редовно. Запазваме си правото да Ви информираме и по имейл, ако сте регистриран потребител и сме въвели важни промени в текущите условия за ползване.

Гаранции и отговорностu

ДАТЕКС ООД чрез ДАТЕКС ГИС Център прави всичко възможно, за да поддържа картния материал и регистрите максимално точни и актуални, без да гарантираме абсолютна пълнота и точност на тази информация. Предоставяме услугите и информацията във вида, в който са, без гаранция за това, че ще бъдат непрекъснати във времето.

ДАТЕКС ООД не носи отговорност за никакви вреди или пропуснати ползи, породени от или свързани по какъвто и да е начин с ползването или невъзможността за ползване на услугите BGmaps.

За всички неуредени от настоящия документ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

25 Юни 2019 г.
гр. София
ДАТЕКС ООД

Google+