Политика за поверителност

Информация за нас

BGmaps.com и BGmaps за Android са услуги на ДАТЕКС ООД, ЕИК: 000713391, седалище и адрес на управление: гр. София 1592, ул. Датекс №4, регистрирано по ЗДДС, тел: +359 2 8165 777, e-mail: bgmaps@datecs.bg

Защитата на личните данни е от голямо значение за ДАТЕКС ООД и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Ние прилагаме политиката си за защита на личните данни както за данни, събирани от вас чрез нашия интернет сайт https://www.bgmaps.com/ така и чрез мобилното ни приложение BGmaps за Android, наричани общо за краткост BGmaps.

Настоящата Политика за поверителност се отнася до вашите личните данни, които ДАТЕКС ООД събира с цел да ви предостави услугите BGmaps, съгласно предмета на дейност на сайта и на мобилното приложение, в изпълнение на Общи условия за ползване на www.BGmaps.com и BGmaps за Android (https://www.bgmaps.com/terms);

Политиката за поверителност обяснява как в BGmaps събираме и обработваме Вашите лични данни.

Лични данни означава всяка информация или набор от информация, която идентифицира или би могла да бъде използвана за идентифициране на потребителя. Това включва информация като име и фамилия, домашен адрес, имейл адрес, номер на картата за самоличност, IP адрес, идентификационен номер на „бисквитка“.

Тази политика обяснява как обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права и как законът защитава Вас и данните Ви.

BGmaps не е предназначен и насочен към деца и лица до 18 годишна възраст. Нямаме политика да събираме или да пазим информация за лица под 18 годишна възраст.

Законова рамка за защита на личните данни

Спазването на поверителността и защитата на Вашите лични данни е важен въпрос за нас, който взимаме под внимание във всички наши бизнес взаимоотношения. Ние зачитаме поверителността на личните Ви данни и винаги действаме в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016.

Правното основание за обработване на личните данни е чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, субектът на данните дава изричното си съгласие за обработване на данните му за описаните в Общите условия цели.

Възможно е в течение на времето да има и други промени, които ще трябва да направим в тази политика за защита на личните данни, като в такива случаи ще Ви уведомяваме всеки път, когато направим промяна в нашата политика. Може да се наложи да поискаме от Вас да приемете промените или да дадете наново съгласието си за използването на Вашите лични данни.

Събиране на данни

Данни, които Вие споделяте с нас:

● При регистрация;

● В имейли, писма или телефонни обаждания до нас;

● Чрез попълвани и изпращани от Вас форми, свързани с използваните услуги;

● Данни, които изпращате към нас под формата на обратна връзка;

Ние не събираме чувствителни лични данни за Вас.

Трети страни

Във всички случаи, компаниите на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни.

Лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни и/или правоприлагащи органи, ако това се изисква от приложимото законодателство.

В сайта се използват бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за предоставяне на посочeните в сайта услуги и за персонализирана реклама. Някои от тези бисквитки са технически необходими за нормалното функциониране на сайта.

Повече информация за нашата политика по отношение на бисквитките може да намерите тук.

Използване на лични данни

Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от ДАТЕКС ООД само и единствено за посочените цели. Те включват, по-специално:

1. Предоставяне, подобряване и поддръжка на нашите онлайн услуги:

Това включва анализи на данни, идентифициране на тенденциите в използването, както и изчисления и статистически данни. Тези данни са основно количествени, без персонализирана информация.

2. Използване на формуляр за контакт:

В случай, че използвате формата за контакт, предоставеният от Вас имейл във формуляра се използва, за да можем да се свържем с вас и се съхранява за по-нататъшна употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия.

3. При използване на BGmaps като регистриран потребител.

Може да събираме обобщена информация за услугите, които ползвате при нас, например колко търсения имате за ден или месец при нас.

Когато използвате приложението за Andorid с включен GPS – ние НЕ събираме и НЕ записваме по никакъв начин Вашата текуща позиция на нашите сървъри.

С цел подобряване на нашите услуги и на качеството на услугите за всеки един потребител, възможно е да събираме данни за вида на използваното устройство или версия на операционната система.

Защита на данните

В ДАТЕКС ООД сме въвели нужните мерки за сигурност на информацията, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат легитимно право на достъп до тях. Те са обект на задължение за поверителност.

Предвид естеството на Интернет, обръщаме внимание на факта, че може да има пропуски в сигурността при предаването на данни през Интернет (например чрез електронна поща) и че пълната защита на данните от достъпа на трети лица не е възможна.

Срок за съхранение на вашите лични данни

Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период за съхранение на личните данни, ние отчитаме обема, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.

Вашите права

Общият регламент за защита на лични данни гарантира определен набор от права, които можете да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате:

· Право на получаване на копие от информацията, която съхраняваме;

· Можете да ни поискате копие от личните данни, които съхраняваме за вас, като ни изпратите имейл на адрес: v.naidenova@datecs.bg;

Ще се опитаме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.

· Право да ни кажете дали информацията, която съхраняваме, е неправилна

Имате право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за вас, която смятате за грешна или непълна. Моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес v.naidenova@datecs.bg, ако искате да направите това, и ще предприемем разумни стъпки, за да проверим точността на информацията и, ако е необходимо, да я коригираме.

· Да ни кажете, че искате да преустановим използването на Вашите лични данни

Имате право да:

· възразите срещу използването на Вашите лични данни;

· или поискате да изтрием личните Ви данни;

· или да поискатe ограничаване на обработката;

· или да поискате да спрем да ги използваме, ако няма нужда да го правим (известно като “правото да бъдеш забравен”).

Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или използваме Вашите данни, които ние ще споделим с Вас, когато упражнявате някое от гореизброените права.

· Оттегляне на съгласието

Можете да оттеглите вашето съгласие за това да използваме Вашите лични данни по всяко време. Моля, свържете се с нас на имейл на v.naidenova@datecs.bg, ако искате да оттеглите Вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги.

Контакти

За въпроси, свързани с настоящите Правила за поверителност, моля, свържете се с:

Датекс ООД
ГИС Център
1784 София
бул. Цариградско шосе 115A

https://www.bgmaps.com/
+359/ (02) 8165 777

Отговорник за личните данни в BGmaps е Веселина Найденова - Атанасова

email: v.naidenova@datecs.bg

Подаване на жалба

Моля, ако не сте доволни от начина, по който сме използвали личните Ви данни, уведомете ни като ни изпратите имейл v.naidenova@datecs.bg.

Имате право да се оплачете и в българската Комисия за защита на личните данни, с уебадрес: https://www.cpdp.bg/.

С разглеждането и използването на функциите на нашия уебсайт, Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информиран/а за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

25.06.2019 г.

Google+